Dĺžka v min: 2:55
Autori: Beáta Oravcová , Patrik Novotný
Krátky popis: V KK je jedna ZŠ, ktorá nemá vlastnú jedáleň. „Obedy zadarmo“ spôsobili to, že jej žiakom pomaly nemal kto variť. Na poslednú chvíľu mesto rozhodlo, že o  1. stupeň sa postará ZŠ s MŠ Nižná brána a o 2. stupeň zase ZŠ Dr. D. Fischera. Teplý obed však na začiatku šk. roka začala variť len jedna škola. Druhá to nestihla a obedy prisľúbila až od 1. októbra. Budú školy variť aj takto aj naďalej?